Jak zostać dawcą krwi?

Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek, tylko gdy spełniony jest warunek, że oddanie krwi nie będzie szkodliwe dla organizmu zarówno dawcy, jak i biorcy. Oddanie krwi jest zupełnie bezpieczne, odbywa się za pomocą jałowego, jednorazowego sprzętu, a przed każdym oddaniem wykonywane są badania laboratoryjne, a także badanie lekarskie, które kwalifikuje, bądź wyklucza potencjalnych dawców. 

Honorowym dawcą krwi może zostać każdy, kto:

* ukończył 18 rok życia,

* nie przyjmował nigdy narkotyków,

* nie chorował na żółtaczkę zakaźną,

* waży więcej niż 50 kg,

* w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miał żadnych zabiegów chirurgicznych,

* w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miał wykonywanej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innej części ciała,

* nie przechodzi aktualnie żadnej infekcji (wykluczają także kaszel, katar czy ból gardła),

* w ostatnim miesiącu nie przyjmował szczepień ochronnych,

* nie przyjmuje i ostatnio nie przyjmował żadnych leków,

* kobiety nie mogą oddawać krwi w trakcie miesiączki i w ciągu 3 dni po jej zakończeniu.

Prócz oczywistej satysfakcji moralnej, każdemu dawcy w dniu oddania krwi przysługuje wolne od pracy i zajęć. Ponadto można bezpłatnie oznaczyć grupę krwi. Z Centrum Krwiodawstwa wyjdziemy także z ekwiwalentem kalorycznym, za oddaną krew, który przybiera postać czekolad.

Każdy kto odda co najmniej 5 litrów krwi, w przypadku kobiet, lub 6 – mężczyźni otrzymuje tytuł Zasłużonego Dawcy Krwi, który upoważnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i aptek poza kolejnością, a także do otrzymywania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie.

Aby oddać krew należy się zgłosić do Centrum Krwiodawstwa, lub na jego liczne akcje oddawania krwi, z dowodem tożsamości, po lekkim posiłku. W ciągu doby przed oddaniem nie można spożywać alkoholu.

Tego wpisu nie można komentować