O funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego słów kilka.

Samorząd Studencki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konferencji naukowej „Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego” organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz studentów i doktorantów politologii pod patronatem Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.plakat-50

Konferencja rozpocznie się 4.11.2010 o godzinie 11.15 w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej celem jest podkreślenie znaczenia Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej oraz szeroko pojętych społecznych i politycznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

W trakcie konferencji odbędą się dwa panele. W pierwszym wezmą udział osoby działające obecnie, bądź w przeszłości w Parlamencie Europejskim oraz eksperci od spraw europejskich – prof. dr hab. Wojciech Kaute, dr Jan Olbrycht, Grażyna Staniszewska, dr Jacek Barcik oraz dr Tomasz Kubin. Ich znajomość problematyki oraz bogate doświadczenia zdobyte w trakcie prac w Parlamencie Europejskim stanowią gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego.

W drugim panelu wystąpią doktoranci Wydziału Nauk Społecznych, będący współautorami książki „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009”. Ma to być szansa dla młodych adeptów śląskiej politologii na zaprezentowanie swoich osiągnięć naukowych.

Plan konferencji:

11.15 – Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Andrzej Noras

11.30 -13.00 Panel I : Moderator – Dr Rafał Glajcar

Prof. Wojciech Kaute (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ):Europa jako formacja kultury i polityki – jedność i wielość.

Dr Jan Olbrycht (Poseł do Parlamentu Europejskiego): Wpływ Traktatu Lizbońskiego na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.

Grażyna Staniszewska (Posłanka do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009): Rola kobiet w Parlamencie Europejskim a doświadczenia polskie.

Dr Jacek Barcik (Wydział Prawa i Administracji UŚ): Rola i znaczenie parlamentów narodowych w unijnych procesach decyzyjnych w kontekście nowych form ich współpracy z Parlamentem Europejskim.

Dr Tomasz Kubin (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ): “Deficyt demokracji” w Unii Europejskiej?

13.45 – 15.15 Panel II (sala sympozjalna I) Moderator- Dr Tomasz Słupik

Mgr Magdalena Marzec: Opinia publiczna wobec Parlamentu Europejskiego.

Jarosław Wichura: Diagnoza zachowań wyborczych w europejskiej przestrzeni rywalizacji politycznej.

Mgr Przemysław Grzonka, Mgr Monika Kornacka: Polscy eurodeputowani na europejskiej i krajowej arenie politycznej – próba analizy porównawczej aktywności na wybranych przykładach.

Mgr Agnieszka Kandzia: Realna siła eurosceptyków w Parlamencie Europejskim.

Mgr Tomasz Okraska: Główne wyzwania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Tego wpisu nie można komentować