AE z Poznania zaprasza

Jeśli chcesz w przyszłości zarządzać projektami związanymi z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, projektami teleinformacyjnymi i e-biznesem zdecyduj się na Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. To jedyny tego typu wydział w Polsce. Powołany z myślą o kształceniu nowej generacji menedżerów i ekspertów zajmujących się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi. Na ofertę edukacyjną Wydziału składa się 5 specjalności nawiązujących do najnowszych światowych trendów w biznesie i postępie naukowo-technicznym:

· CYBERNETYKA EKONOMICZNA

· E-BIZNES

· INFORMATYCZNO-PRZESTRZENNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

· INFORMATYKA W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI

· INŻYNIERIA FINANSOWA

Gospodarka oparta na wiedzy, dysponująca nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi i precyzyjnymi narzędziami analizy ekonomicznej staje się u progu XXI wieku największym wyzwaniem cywilizacyjnym Europy. Jedyny w Polsce Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu łącząc zaawansowaną wiedzę ekonomiczną z nowoczesnymi metodami analitycznymi i technikami teleinformacyjnymi.

foto-gosp2.jpg

Studenci, poza gruntownym wykształceniem ekonomiczno-menedzerskim, zdobywają zaawansowaną wiedzę o nowoczesnych metodach ilościowych w ekonomii i biznesie, optymalizacji i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, modelowaniu matematycznym procesów społeczno-ekonomicznych i budowie scenariuszy ich rozwoju. Uczą się biegłego posługiwania nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, poznają najnowsze technologie teleinformatyczne, zgłębiają techniki programowania komputerów oraz projektowania i obsługi informatycznych systemów zarządzania. Uzyskują wiedzę i umiejętności, które dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi predysponują do zajęcia stanowisk kierowniczych w firmach i korporacjach stosujących technologie informacyjne.

foto-gosp1.jpg

Absolwenci wyróżniają się wnikliwością badawczą i umysłem analitycznym, są dobrze przygotowani do stosowania w praktyce zaawansowanych metod matematyczno-statystycznych oraz najnowszych narzędzi informatycznych. Znajdują bez trudu zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, organizacjach oraz instytucjach rządowych i pozarządowych w kraju i za granicą, wszędzie tam gdzie podejmowaniu decyzji ekonomicznych towarzyszy nowoczesny rachunek ekonomiczny i nowe technologie. Dysponują rozległą, dostępną dla niewielu wiedzą oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami, porównywalnymi z najwyższymi międzynarodowymi standardami wykształcenia ekonomicznego. Dlatego są szczególnie poszukiwani na krajowym i europejskim rynku pracy.

Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania (case studies, gry strategiczne,

Program studiów opiera się na następujących obszarach tematycznych:

Analiza i projektowanie informatycznych systemów zarządzania

Wybrane przedmioty: Analiza systemów informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych, Bazy danych, Sieci komputerowe.

Gospodarka elektroniczna i zarządzanie wiedzą

Wybrane przedmioty: Informatyczne systemy zarządzania wiedzą, Komputerowe systemy informacji przestrzennej, Hipertekst, Hipermedia, e-biznes.

Komputerowe wspomaganie decyzji ekonomicznych

Wybrane przedmioty: Programowanie komputerów, Badania operacyjne, Makroekonomiczne symulacje komputerowe, Systemy operacyjne i narzędziowe, Programowanie logiczne
i obiektowe.

Mikro- i makroekonomiczne zastosowania nowoczesnych narzędzi matematyczno-statystycznych i ekonometrycznych

Wybrane przedmioty: Ekonometria finansowa, Sterowanie optymalne, Ekonomia matematyczna, Matematyka finansowa i aktuarialna, Strategie finansowania i inwestowania firm, Modele kursów walutowych i bilansu płatniczego, Modelowanie zmienności i ryzyka, Ekonometryczna analiza notowań giełdowych.

Sama Akademia Ekonomiczna w Poznaniu to uczelnia z absolutnej czołówki rankingów. Według najnowszych zestawień zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich – państwowych i prywatnych- uczelni ekonomicznych w Polsce. Programy nauczania uwzględniają najnowsze trendy rozwoju gospodarki, wymagania rynku oraz wzorce światowe. Kształcenie jest zorientowane na praktyczne kompetencje menedżerskie. Uczelnia ma wybitną kadrę naukowo-dydaktyczną – to autorytety nauki i praktyki gospodarczej. Oferuje unikatowe bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy menedżerów ze świata biznesu. Szerokie kontakty międzynarodowe umożliwiają stałą wymianą studentów i wykładowców z ośrodkami z całego świata. Tok studiów rozliczany jest według standardów unijnych ECTS. Studenci odbywają praktyki w renomowanych firmach i koncernach. Akademia ma przyznane certyfikaty i akredytacje za jakość kształcenia: certyfikat ISO 9001:2000, pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, certyfikat Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS. Zapewnia swoim studentom wysoki poziom bazy infrastrukturalnej z dostępem do globalnej wiedzy.

Szczegółowe informacje:

www.ae.poznan.pl

Tego wpisu nie można komentować