Bezpieczny Uczeń

Od marca do czerwca 2006 roku Sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA wraz z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa prowadziła akcję społeczną pod nazwą Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń. Akcja prowadzona była na skalę ogólnopolską, patronowało ją ponad 40 instytucji m.in. Kuratoria Oświaty, Urzędy Miasta, Urzędy Wojewódzkie, stacje radiowe i telewizyjne, a działaniami objęci byli głównie uczniowie najstarszych klas szkół średnich – około 50 000 osób z ponad 500 szkół, z 20 największych miast Polski i ich okolic.

Podczas zajęć uczniom przekazywano zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Każdy z uczestników pogadanek otrzymywał broszurę, zawierającą cenne wskazówki jak zachować się w sytuacji ataku i jak unikać zagrożeń oraz wypełniał anonimową ankietę, która posłużyła do określenia stanu bezpieczeństwa młodzieży i opracowania metod przeciwdziałania patologiom.

Uczniowie niejednokrotnie zainteresowani byli wiedzą na temat zachowań w sytuacji zagrożenia, sprawdzali, czy ich reakcje byłyby prawidłowe. Podczas zajęć uczniów informowano o skutkach popełnienia przestępstwa, zarówno prawnych jak i tych związanych z przyszłym życiem zawodowym. Demonstrowano techniki uwalnia się z chwytów, duszeń, ćwiczenia z obrony przed atakiem niebezpiecznymi przedmiotami. W szkołach odbywały się także kilkugodzinne kursy samoobrony.

Biorąc pod uwagę wyniki ankiet okazuje się, że właśnie zajęcia z samoobrony są jednym z istotniejszych elementów poprawy bezpieczeństwa wśród młodzieży. Większość uczniów, bowiem w sytuacji zagrożenia reaguje obroną, a w konieczności zwrócenia się o pomoc na powiernika – wybiera rówieśników. Nie jest to z pewnością zjawisko prawidłowe, ale ponieważ występuje należy tak ukierunkować młodzież, by podejmowane działania były właściwe i służyły tylko w celu obrony, a nie odwetu. Korzyścią, jaką niosą treningi samoobrony jest także możliwość rozładowania negatywnych emocji – jak twierdzą osoby badane największy wpływ na okazywanie przemocy ma telewizja i filmy wywołujące agresję.

Pomimo, iż zjawisko pojawiania się przemocy i przeciwdziałaniu jej zamyka się w kręgach młodzieży, a młodzi ludzie nie chcą zwracać się z prośba o pomoc do odpowiednich instytucji czy osób, realizowane kursy samoobrony oraz pogadanki w znaczny sposób mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wśród młodzieży.

Akcja Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń pozwoliła, bowiem w pewnym stopniu przeniknąć wykwalifikowanym pedagogom w zamknięte zbiorowości młodzieży borykającej się z problemami przemocy oraz zapoczątkowała proces budowania zaufania.

Zebrane opnie na temat przeprowadzonych w ramach akcji działań pozwalają wysnuć wniosek, iż próby eliminowania zagrożeń podjęte przez sieć szkól OCHIKARA i Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa powinny zostać zintensyfikowane i przeprowadzone w formie cyklicznej.

ochikara

Tego wpisu nie można komentować