Emerytury Emerytury Emerytury

Następujące przepisy mają zastosowanie do osób, które mieszkają i pracowały w co najmniej jednym spośród krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Kto wypłaca Twoją emeryturę?

  • W każdym kraju przebieg Twojego ubezpieczenia zachowuje się do czasu osiągnięcia przez Ciebie wieku emerytalnego.
  • Każdy kraj, w którym byłeś ubezpieczony przez co najmniej jeden rok, będzie wypłacał Ci emeryturę, gdy osiągniesz wymagany w danym kraju wiek emerytalny.
  • Na przykład jeśli pracowałeś w trzech krajach, otrzymasz trzy oddzielne emerytury.

W jaki sposób obliczana jest wysokość Twojej emerytury?

Wysokość Twojej emerytury będzie obliczana zgodnie z przebiegiem Twojego ubezpieczenia
w każdym kraju: kwota, którą będziesz otrzymywał z każdego z tych krajów, będzie odpowiadała długości okresu, przez jaki byłeś w nim objęty zabezpieczeniem społecznym. Otrzymasz podsumowanie (dokument P1) zawierające zestawienie decyzji podjętych przez każdy kraj w sprawie Twojego wniosku.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Nawet jeśli pracowałeś w kilku krajach, wniosek o przyznanie emerytury powinieneś złożyć w kraju zamieszkania, chyba że nigdy w nim nie pracowałeś. W takim wypadku powinieneś złożyć wniosek
w kraju ostatniego zatrudnienia.

Przejście na emeryturę za granicą

Twoja emerytura będzie wypłacana bez względu na miejsce Twojego pobytu lub zamieszkania
w Europie (kraje UE-27, Islandia, Liechtenstein, Norwegia lub Szwajcaria). Aby sprawdzić warunki obowiązujące w innych krajach, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Inne świadczenia

Zasadniczo przepisy, które mają zastosowanie w przypadku emerytur, mają również zastosowanie
w przypadku rent i rent rodzinnych dla żyjących małżonków lub sierot.

Tego wpisu nie można komentować