Już po pierwszym egzaminie

Dzisiejszy test humanistyczny przebiegł bez zakłóceń – tak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marek Legutko.

Jak podał Legutko, „w dwóch – trzech szkołach uczniowie rozpoczęli pisanie testu z niewielkim opóźnieniem”. „Spowodowane było to tym, że dyrektorzy nie policzyli wcześniej – choć powinni to zrobić – czy do szkoły dotarła właściwa liczba arkuszy egzaminacyjnych. Zgodnie z procedurami przewidzianymi w takim przypadku powielili dodatkowe arkusze i wtedy wszyscy uczniowie mogli rozpocząć rozwiązywanie zadań”. Parominutowe opóźnienie, jak podkreśla dyrektor CKE, nie będzie podstawą do nieunieważnienia  egzaminu.

To już szósty raz, kiedy do egzaminu przystępują gimnazjaliści. Egzamin jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek i środę, będzie go pisać w drugim terminie – w czerwcu.

Arkusze testu humanistycznego rozwiązywanego przez gimnazjalistów jeszcze dzisiaj CKE ma opublikować na swojej stronie internetowej.

Jutro gimnazjalistów czeka druga część egzaminu: test przyrodniczo-matematyczny.

Powodzenia!

Źródło: Gazeta.pl

Tego wpisu nie można komentować