Komentarze

Wszystkie osoby publikujące teksty w naszym serwisie mają możliwość kontrolowania komentarzy, które dodawane są przez użytkowników. Udogodnienie to pojawiło się w panelu moje konto, zakładka Prace / Moje prace w postaci liczby komentarzy dodanych do danego tekstu. Jeżeli opublikowany materiał został skomentowany przez minimum jedną osobę, opcja zarządzania komentarzami jest aktywna. Właściciel tekstu ma możliwość usunięcia komentarza, które sortowane są po dacie dodawania; najmłodsze wyżej.

Tego wpisu nie można komentować