Konkurs filmowy „Młodzi o łupkach”

Jesteś kreatywny i lubisz wymyślać różne historie? Znajomi i nauczyciele powtarzają Ci, że jesteś „bajkopisarzem”? Jeśli tak, to konkurs filmowy „Młodzi o łupkach” jest właśnie dla Ciebie!

Wymyśl historię na krótki scenariusz (max. 10 minutowy film), w którym zaprezentujesz aspekty geologiczne, środowiskowe i społeczne gazu z łupków. Film kryminalny, dokumentalny, przyrodniczy, a może science fiction? Sam zdecyduj i podziel się z nami swoim pomysłem! Autorzy najciekawszych prac zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty łączące wiedzę o gazie z formacji łupkowych z warsztatami filmowymi. Z finałowych scenariuszy wybierzemy najlepszy, który zostanie zrealizowany przez profesjonalną ekipę filmową!

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie filmowym „Młodzi o łupkach”?

– Wejdź na stronę www.ii.org.pl i ściągnij formularz zgłoszeniowy do konkursu
wraz z regulaminem i oświadczeniami.
– Poproś o wsparcie swojego wychowawcę lub innego nauczyciela (masz tu pełną dowolność).
– Zastanów się, czy chcesz sam opracować scenariusz, czy razem z przyjaciółmi? (max. 3 os.).
– Wspólnie przeczytajcie regulamin i wypełnijcie formularz.
– Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego 2014.
– Z końcem lutego poinformujemy was o wynikach, a w ostatnim tygodniu marca/ pierwszym tygodniu kwietnia 2014 r. przedstawicieli najciekawszych prac konkursowych zaprosimy
na dwudniowe warsztaty.
– Do 28 kwietnia ogłosimy zwycięzcę konkursu, a w czerwcu zaprosimy finalistów
na premierę filmu w Warszawie!

Informacje, czym jest gaz z łupków znajdziesz na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego www.pgi.gov.pl, a przykładowe scenariusze na stronie Fundacji Instytut Innowacji www.ii.org.pl.

Konkurs „Młodzi o łupkach” jest częścią ogólnopolskiego projektu informacyjno-edukacyjnego pn. „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji”, który prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem konkursu, oprócz rozwoju umiejętności kreatywnych, jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkolnej procesami związanymi z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków w Polsce, a także wzrost wiedzy uczniów na temat szans i zagrożeń z tym związanych.

________________________________________________________________________________

W Polsce głównymi źródłami energii nadal pozostają węgiel kamienny i brunatny. Mając na uwadze ciągły wzrost zapotrzebowania na energię oraz dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, rozważa się zwiększenie w bilansie energetycznym udziału gazu ziemnego – najczystszego źródła energii spośród paliw kopalnych. Duże perspektywy stanowią zasoby węglowodorów w polskich formacjach łupkowych. Ze względu na rozwój nowych technologii – wierceń kierunkowych i zabiegów szczelinowania hydraulicznego eksploatacja gazu ziemnego z łupków może stać się ekonomicznie uzasadniona.

W marcu 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował pierwszy raport dotyczący prognostycznych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego w formacjach łupkowych w Polsce. Według tych szacunków zasoby wydobywalne gazu ziemnego mieszczą się w przedziale od 346 do 768 mld m3. Przy obecnym zapotrzebowaniu na gaz ziemny
w Polsce taka ilość wystarczy na zaspokojenie potrzeb polskiego rynku na gaz ziemny przez prawie 65 lat.

Obecnie trwają prace poszukiwawcze złóż gazu ziemnego w formacjach łupkowych paleozoiku, który może zagwarantować Polsce bezpieczeństwo energetyczne na wiele lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego społeczeństwa Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna kampanię informacyjną na temat przebiegu badań formacji łupkowych prowadzonych w naszym kraju. Jednym z adresatów projektu są dzieci i młodzież szkolna. Poprzez realizację zadań edukacyjnych Instytut ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką geologiczną związaną z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z formacji łupkowych oraz włączenie młodzieży do debaty o źródłach pozyskiwania energii w przyszłości.

Tego wpisu nie można komentować