Konkurs przyrodniczy dla najmłodszych.

Już po raz czwarty Fundacja dla UJ organizuje Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” dla uczniów szkół podstawowych: I, II, III, IV, V albo VI klasy z całej Polski. Wielki finał tego Konkursu obędzie się – 22 marca 2011r.

Każdy może spróbować :)

Jeśli interesują Cię takie przedmioty jak: biologia, geografia, chemia czy fizyka; jesteś osobą ciekawą świata, lubisz spędzać czas wykonując różne, chemiczne albo fizyczne eksperymenty, nie nudzisz się oglądając przyrodnicze filmy oraz chętnie przeglądasz mapy Polski i świata – koniecznie musisz spróbować! Wystarczy spełnić kilka warunków i możesz sprawdzić swoją wiedzę z innymi uczniami, z całej Polski. Zgłoś swojemu nauczycielowi, że bardzo pragniesz wziąć udział w Konkursie „Świetlik” i poproś go o wypełnienie zgłoszenia.

Aby uczeń mógł startować w Konkursie, jego chęć uczestnictwa zgłasza szkoła albo inna jednostka edukacyjna (w takim przypadku wcześniej musi skonsultować się z Fundacją). W momencie, kiedy uczeń pobiera indywidualne lekcje, zgłasza go do Konkursu nauczyciel bądź rodzic, przesyłając odpowiednio wcześniej, faxem albo drogą mailową, zaświadczenie o indywidualnym toku nauczania. Zgłoszenie ucznia wiąże się jednocześnie z zarejestrowaniem go na stronie internetowej: www.swietlik.edu.pl, a następnie wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, zgodnie z podanymi wytycznymi.

Kolejnym warunkiem przystąpienia do konkursu, jest wpłacenie na konto Fundacji symbolicznej kwoty, w wysokości 6 zł. Istotnym elementem jest wybranie Loginu i Hasła oraz zapamiętanie ich. Wszystkie zgłoszenia muszą dotrzeć do Fundacji przed upływem wyznaczonego terminu, czyli 31 stycznia 2011r. Nie obowiązuje żaden limit osób chętnych. Z jednej szkoły do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

Każdy uczeń interesujący się przyrodniczymi dziedzinami nauki może sprawdzić swoje umiejętności w naszym Konkursie. Konkurs przeprowadzany jest w sześciu grupach wiekowych, w postaci jednokrotnego testu wyboru. Egzemplarze przygotowywane są zgodnie z odpowiednim stopniem trudności, adekwatnym do każdej z grupy wiekowej, również według określonych wytycznych przeprowadzany i oceniany jest Konkurs.

Już na dwa miesiące przed Konkursem, uczniowie moją możliwość zapoznania się, przeanalizowania i wykonania przykładowych doświadczeń, zamieszczanych na stronie internetowej „Świetlika”. Eksperymenty te, młodzi naukowcy mogą przeprowadzać w szkole, podczas zajęć kół naukowych czy w domu pod okiem dorosłych. Udogodnieniem dla uczniów jest zamieszczenie w pytaniach konkursowych 10-30% wcześniej znanych im zadań.

Wyniki testu, w formie skróconej, zamieszczane zostają na stronie internetowej „Świetlika” do dwóch miesięcy po przeprowadzeniu Konkursu. Ponadto cały czas na stronie internetowej dostępne są doświadczenia i materiały z ubiegłych edycji, z których oczywiście można korzystać. Osoby, które uzyskały największe ilości punków mogą liczyć na nagrody rzeczowe. Natomiast, w szkołach które miały procentowo największą ilość uczniów, z jednego poziomu wiekowego biorących udział w Konkursie, przeprowadzane są Warsztaty Nauk Przyrodniczych.

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych całej Polski, do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Otaczająca nas Przyroda, Gwiazdy, Planety, wszystkie Kontynenty skrywają wiele tajemnic, które również dzięki uczestnictwu w Naszym Konkursie możesz zgłębić i odkryć! Mieszanie mikstur,wykonywanie doświadczeń pozwoli zrozumieć i wyjaśnić wiele tajników chemii i fizyki, odpowiedzieć na nurtujące nas od dawna pytania czy odkryć różne ciekawostki świata nauki! Każdy może spróbować!

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: www.swietlik.edu.pl

Tego wpisu nie można komentować