Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jesteś świadkiem wypadku i co dalej? Czy potrafiłbyś pomóc osobie poszkodowanej? Jaka byłaby Twoja reakcja – bierne i bezradne patrzenie? Wypadki i zachorowania zdarzają się każdego dnia, wszędzie: w domu, pracy, pociągu, czy szkole. Wówczas liczy się czas. Pomoc udzielona przez świadków zdarzenia decyduje o przeżyciu człowieka. Naucz się pierwszej pomocy… To naprawdę proste!

Pamiętaj, że: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Kodeks karny art. 162.

Czas pomiędzy wypadkiem zagrażającym życiu lub zdrowiu, a udzieleniem pierwszej pomocy nazywamy czasem oczekiwania na pomoc, inaczej są to tak zwane „złote minuty”.


W zależności od rodzaju wypadku i ciężkości obrażeń pacjent może przetrwać bez większej szkody na zdrowiu i życiu rożny czas bez udzielenia pomocy medycznej. Każda upływająca minuta zmniejsza szanse na przeżycie poszkodowanego o 7-10%.
Przy zatrzymaniu akcji serca, już po pięciu minutach powstają trwałe uszkodzenia mózgu, jeśli do tego czasu nie zostanie udzielona pierwsza pomoc. Podobnie wygląda sytuacja przy bezdechu oraz innych nagłych zdarzeniach. Po 3-4 minutach od utraty oddechu obumiera mózg. Pierwsza pomoc jest podstawą ratowania życia ludzkiego, niestety w naszym kraju najczęstszą i jedyną jej formą jest wezwanie pogotowia ratunkowego.

Zespół karetki najczęściej nie jest w stanie dojechać do miejsca zdarzenia w przeciągu tych kilku minut – zwłaszcza do miejscowości daleko położonej od bazy. Czas oczekiwania na przybycie karetki pogotowia ratunkowego, może zaważyć na dalszych rezultatach leczenia poszkodowanego.

Wezwany zespół Pogotowia Ratunkowego zawsze potrzebuje czasu na dotarcie do chorego. Podczas kiedy pacjent leży bez pomocy, zdenerwowani ludzie, którzy nie wiedzą co robić, najczęściej krzyczą, płaczą, obwiniają personel medyczny za długie czekanie, a czas wtedy wydaje się bardzo długi. Świadkowie zdarzenia nie zawsze potrafią lub maja odwagę udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Wszystko to sprawia, że 13,3% zgonów jest zaliczane do „zgonów do uniknięcia”. Zgony do uniknięcia są to nagłe zgony, których można byłoby uniknąć w lepszych warunkach organizacyjnych, w lepszym otoczeniu przedszpitalnym.

Według statystyk 90 % zgonów w pogotowiu Ratunkowym następuje przed przyjazdem karetki, dzieje się tak ze względu na brak umiejętności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanej osobie przez świadków zdarzenia. Sposobem na szybsze i efektywniejsze udzielenie pierwszej pomocy jest edukowanie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Nie czekaj wybierz się na kurs pierwszej pomocy już dziś!

Więcej informacji na przykładowym filmiku.

Tego wpisu nie można komentować