Geografia i historia muzyki

Prawie 170 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło w czwartek rano do egzaminu z geografi. Geografia jest najchętniej wybieranym przedmiotem egzaminacyjnym. Na drugim miejscu znalazł się WOS, a za nim biologia.

Chęć zdawania matury z geografii zadeklarowało 37 proc. tegorocznych maturzystów. Największą popularnością przedmiot ten cieszy się wśród abiturientów techników – zdaje go aż 49 proc. z nich. W liceach profilowanych i uzupełniających do egzaminu z geografii przystąpiło po 42 proc. maturzystów, w technikach uzupełniających – 40 proc., w liceach ogólnokształcących – 30 proc.

74 proc. zdających egzamin z geografii zdaje go na poziomie podstawowym; 26 proc. na poziomie rozszerzonym.

W turze popołudniowej przeprowadzane są egzaminy z przedmiotów rzadko wybieranych przez uczniów. W czwartek po południu ma odbyć się egzamin z historii muzyki.Zdawać go będzie 912 maturzystów, czyli ułamek procenta wszystkich abiturientów; największą popularnością historia muzyki cieszy się wśród maturzystów z liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych. 43 proc. zdających egzamin z historii muzyki chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

źródło:PAP

Tego wpisu nie można komentować