Matura 2007 wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 29 czerwca wyniki tegorocznej matury. Chociaż zdało ją aż 90 proc. maturzystów, to co siódmy dostał świadectwo dzięki amnestii maturalnej.


Do matury przystąpiło 423 tys. uczniów, a zdało 365 tys. To najlepszy wynik z ostatnich lat: w 2005 r. zdało maturę 86,5 proc. uczniów, a w 2006 r. – tylko 79 proc., wynik z tego roku to 90 proc. Tyle tylko że co siódmy z tych, którzy zdali (55 tys.), dostanie świadectwo dojrzałości dzięki amnestii maturalnej. Większość z nich (87 proc.) oblała egzamin pisemny, a co trzeci – z języka obcego.

Źle wypadła matura w liceach i technikach uzupełniających – nie zdał tam niemal co drugi uczeń. Tradycyjnie również gorzej poszło maturzystom ze wsi (zdało 79 proc.) niż z dużych miast (91 proc.). Nadal są też dysproporcje między technikami i liceami profilowanymi (zdało ok. 80 proc.) a liceami ogólnokształcącymi (96 proc.). Według danych CKE także dziewczęta zdały o trzy punkty procentowe lepiej niż chłopcy. Jako przedmioty na egzamin do wyboru dziewczęta najchętniej wybierały biologię, geografię i WOS, a chłopcy: geografię i matematykę.

źródło: Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza

Tego wpisu nie można komentować