Matura – j.angielski

Blisko 360 tys. maturzystów przystąpiło wczoraj do egzaminu z języka angielskiego, który jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Chęć zdawania matury z angielskiego zadeklarowało 3/4 tegorocznych abiturientów.

85 proc. zdających egzamin z angielskiego wybrało poziom podstawowy; 15 proc. – poziom rozszerzony. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty – maksymalnie trzy).

Na drugim miejscu znalazł się niemiecki – zdawać go będzie 73,9 tys. maturzystów, czyli 16 proc. Język rosyjski chce zdawać 29,5 tys. osób, francuski – 4,8 proc., hiszpański i włoski mniej niż jeden proc. abiturientów.

Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Gazeta.pl

Tutaj znajdziecie wyniki 

Tego wpisu nie można komentować