Matura próbna z matematyki

Centralna Komisja Egzaminacyjna powiadomiła o próbnym egzaminie maturalnym, który zostanie przeprowadzony w szkołach w dniach 15-17 listopada br. 17 listopada maturzyści przystąpią do egzaminu z wybranego przedmiotu obowiązkowego, między innymi z matematyki.

Jako najważniejsze cele przeprowadzenia próbnej matury wymieniono, oprócz podjęcia przez maturzystów próby rozwiązania zadań egzaminacyjnych, a przez nauczycieli odpowiedniego ich ocenienia, także pomoc uczniom w dokonaniu wyboru przedmiotów maturalnych. Do przedmiotów, które uczniowie mogą wybrać, należy matematyka, która zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, od roku szkolnego 2008/09 stanie się przedmiotem obowiązkowym na maturze.

Próbna matura niewątpliwie posłuży także za miernik stanu przygotowań młodych ludzi do egzaminu dojrzałości, którego w tym roku nie zdało aż 21 % abiturientów. Jak modyfikować sposób nauczania, by te wyniki nie pogorszyły się jeszcze w kolejnych latach, szczególnie w perspektywie wprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki?

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym roku znacznie mniej maturzystów wybrało matematykę jako przedmiot obowiązkowy. Matematyka spadła w rankingu wybieralności przedmiotów obowiązkowych z pierwszego miejsca, które zajmowała rok temu, na trzecie. Co było przyczyną znacznego spadku pozycji matematyki w rankingu? Na pewno wpływ na to miały wyniki matury 2005, kiedy matematyka zajęła ostatnie miejsce pod kątem zdawalności wśród przedmiotów obowiązkowych.

Jak zatem przygotować uczniów na obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki, do którego pierwsi z nich przystąpią, według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji, już za trzy lata? Wiele osób sugeruje, że potrzebna jest zmiana sposobu nauczania, przekazywania wiedzy matematycznej, który w większości szkół nie zmienił się od wielu lat.

Szkoły są niestety ciągle zbyt słabo wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, które wielu uczniom, szczególnie tym słabszym, pomogłyby lepiej zrozumieć i w rezultacie polubić matematykę. „Większość nauczycieli stosujących kalkulatory w nauczaniu matematyki jest zgodna, że kalkulator, zwłaszcza graficzny, daje szansę uczniowi słabemu rozwiązania zadania, z którym nie poradziłby sobie nie mając tej pomocy. Na egzaminie, gdzie stres jest olbrzymi, pomyłka w rachunkach może zniweczyć całą pracę. O ile uczeń zdolny jest w stanie w takiej sytuacji zweryfikować obliczenia i znaleźć błąd, to dla ucznia słabego jest to na ogół przeszkoda nie do pokonania w egzaminacyjnym stresie” mówi Piotr Tomczak, specjalista ds. kalkulatorów naukowych.

W krajach Unii Europejskiej kalkulatory naukowe są powszechnie stosowane, także podczas egzaminów. Kraje takie jak np. Francja, Niemcy czy Szwecja szeroko stosują także kalkulatory graficzne, w ramach wdrażania nowoczesnych technologii na wszystkich poziomach nauczania. Kalkulatory graficzne są również często traktowane jako tańsza alternatywa dla komputerów. Państwa, które powszechnie wykorzystują standardowe kalkulatory naukowe, dyskutują o wprowadzeniu graficznych. Działania te wpisują się w przekonanie, że uczniowie powinni jak najwcześniej uczyć się korzystania z narzędzi takich jak kalkulator naukowy i komputer, ponieważ te umiejętności będą dla nich niezbędne na wszystkich etapach życia, podczas dalszej nauki na studiach czy też w pracy zawodowej.

Polscy uczniowie, nawet jeśli na co dzień uczą się matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów naukowych i graficznych, nie mogą z nich korzystać podczas przystępowania do egzaminu maturalnego. Tymczasem wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań matematycznych pozwoliłoby wielu uczniom, szczególnie tym słabszym, na lepsze zrozumienie przedmiotu i pozbycie się lęku przed czekającą ich obowiązkową maturą z matematyki.

Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Hołownia, On Board Public Relations Sp. z o. o., 01-141 Warszawa, ul. Wolska 88,
e-mail: [email protected], tel. (22) 321 51 00, fax. (22) 321 51 01

Tego wpisu nie można komentować