Matury dzień 1

Scharakteryzować Makbeta – bohatera dramatu Szekspira lub opisać przyczyny konfliktu między Antkiem i Maciejem Borynami z „Chłopów” Władysława Reymonta.To tematy krótkich wypracowań, do wyboru, które musieli napisać tegoroczni maturzyści, zdający test z języka polskiego na poziomie podstawowym.

O tematach PAP dowiedziała się od warszawskich maturzystów. Obu tematom towarzyszyły w teście fragmenty utworów. Pisząc charakterystykę Makbeta maturzyści musieli odnieść się do dowolnej postaci z dramatu antycznego. Pisząc tekst na temat „Chłopów”, maturzyści musieli wykazać się znajomością treści I tomu powieści Reymonta.

Abiturienci musieli także rozwiązać test na czytanie tekstu ze zrozumieniem, odnoszący się do artykułu Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

O godz. 10 uczniowie rozpoczęli pisanie pierwszej, obowiązkowej dla wszystkich części pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Na rozwiązanie testu na poziomie podstawowym uczniowie mają 170 minut. Później rozpocznie się druga, rozszerzona część egzaminu z polskiego. Będą ją pisali tylko chętni.

źródło: info.onet.pl

Tego wpisu nie można komentować