Matury dzień 2

Ponad 320 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło rano do egzaminu z języka angielskiego. Chęć zdawania egzaminu z tego właśnie języka zadeklarowało 3/4 maturzystów. Egzaminy z innych języków obcych zaczną się od przyszłego tygodnia.Jak poinformował p.o. dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko, podczas testów z języka angielskiego wykorzystywane będą m.in. wcześniej przygotowane nagrania; na pytania dotyczące tych nagrań będą musieli odpowiedzieć maturzyści.

Egzamin można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do tego drugiego chce przystąpić co trzeci abiturient zdający egzamin na poziomie podstawowym.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty – maksymalnie trzy).

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest angielski – blisko 76 proc. maturzystów zdecydowało się, że na pisemnym egzaminie dojrzałości wykaże się jego znajomością. W liceach ogólnokształcących chęć zdawania angielskiego wyraziło ponad 80 proc. maturzystów, w technikach – 69 proc., w liceach profilowanych – 68 proc., a liceach uzupełniających – 52 proc.

Na drugim miejscu znajduje się język niemiecki – wybrało go 18 proc. abiturientów (76,6 tys. osób), na trzecim rosyjski – 6,4 proc. (26,9 tys. osób). Francuski wybrało 1,2 proc. uczniów (5,2 tys. osób); hiszpański i włoski – mniej niż jeden proc. (odpowiednio: 591 i 609 osób). 18 osób chce zdawać egzamin z języka słowackiego, 14 z języka szwedzkiego, a 8 z portugalskiego.

Egzaminy z języków znalazły się także w grupie przedmiotów do wyboru. 236 maturzystów zadeklarowało, że przystąpi do egzaminu z łaciny i kultury antycznej, 8 z greki i kultury antycznej, a 13 z języka kaszubskiego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 270 osób przystąpi do egzaminu z białoruskiego, 126 z ukraińskiego i 38 z litewskiego.

Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez tamtejszych nauczycieli.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku 426 tys. uczniów. Część pisemna nowej matury rozpoczęła się w czwartek, potrwa do 31 maja.

W serwisie Matura są dostępne arkusze maturalne z poszczególnych języków.

źródło: info.onet.pl

Tego wpisu nie można komentować