Nowy sposób na zdobycie zawodu

Poznajcie całkiem nowy sposób na zdobycie wymarzonego zawodu – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zawód, który wykonujecie z pasją, da wam satysfakcję i pozwoli piąć się wysoko po szczeblach kariery.

Zawód z pasją.

Od dawna przekonujemy Was, przyszłych absolwentów, że wybór zawodowej ścieżki już teraz jest kluczem do sukcesu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie zawsze wiecie czym w tym wyborze się kierować. Dlatego chcemy wam pomóc i przedstawić całkiem nowy sposób na zdobycie wymarzonego zawodu: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Z raportów wynika, że dyrektorzy firm będą poszukiwali osób, dla których praca to hobby. Cenieni będą również absolwenci szkół zawodowych, którzy doskonale opanują sztukę nowych technologii oraz wciąż będą doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Inaczej mówiąc: uczcie się tego, co sprawia wam przyjemność. Zawód, który wykonujecie z pasją, da wam satysfakcję oraz pozwoli piąć się wysoko po szczeblach kariery.

I tak oto potrzebę modernizacji kształcenia zawodowego dostrzegło również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Zawody, w których aktualnie kształcenie osób dorosłych może odbywać się tylko w ramach KKZ:
Betoniarz – zbrojarz, Cukiernik, Elektromechanik, Elektryk, Fotograf, Fototechnik, Fryzjer, Górnik eksploatacji podziemnej, Kelner,
Kucharz
, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Monter konstrukcji budowlanych, Monter mechatronik, Murarz – tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Operator obrabiarek skrawających, Optyk – mechanik, Piekarz, Rolnik, Sprzedawca, Ślusarz,
Technik agrobiznesu
, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa, Technik ekonomista, Technik elektronik, Technik elektryk, Technik górnictwa, podziemnego, Technik handlowiec, Technik hotelarstwa, Technik księgarstwa, Technik logistyk, Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik obsługi turystycznej, Technik optyk, Technik organizacji reklamy, Technik przetwórstwa mleczarskiego, Technik rolnik, Technik spedytor, Technik technologii żywności, Technik usług fryzjerskich, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Wędliniarz.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (min. 18 lat) będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w wybranym zawodzie. Chodzi o to, abyście jak najszybciej mogli zaczynać pracę z nowymi kompetencjami w ręku.

To również doskonała propozycja dla studentów i absolwentów szkół wyższych umożliwiająca skorygowanie nietrafnego pierwszego wyboru lub poszerzenie swoich kwalifikacji oraz zainteresowań. W łatwy sposób można zmienić zawód na wymarzony (oparty na pasji i/ lub poszukiwany na rynku pracy).

Wyjaśnimy wam jak to wygląda: Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające te kwalifikacje. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem – dyplomem z tytułem technika, tytułem zawodowym.

Kursy KKZ przeznaczone są dla osób, które:

  • dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
  • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
  • chcą się przekwalifikować,
  • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
  • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
  • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
  • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Warto wspomnieć, że osoby po Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, by otrzymać świadectwa potwierdzające te kwalifikacje.

AP Edukacja proponuje kierunki takie jak m.in. cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter konstrukcji budowlanych, monter-elektronik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, optyk-mechanik, piekarz, sprzedawca czy ślusarz.

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe to niebywała szansa rozwoju dla młodych osób (min. 18 lat), dla tych, którzy tuż po osiągnięciu pełnoletniości pragną zdobyć zawód.  Wieloetapowe zdobywanie kwalifikacji umożliwia swobodne systematyzowanie zdobytej wiedzy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Rozszerzona liczba zajęć w specjalistycznych pracowniach pozwala przygotować się nie tylko do zaliczenia  egzaminu, ale przede wszystkim do podjęcia pracy zawodowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość szybkiego przekwalifikowywania się,  pozwalają uzupełnić wiedzę oraz zdobyć nowe uprawnienia zawodowe.”mówi Agata Dobrowolska, Koordynator Regionalny Ogólnopolskiej sieci placówek edukacyjnych AP Edukacja.

Szkoły dla dorosłych powoli zaczynają wprowadzać takie Kursy w swoją ofertę. Przy wyborze szkoły, w której chcecie rozpocząć naukę na KKZ,  należy wziąć pod uwagę nowoczesną bazę dydaktyczną, wyposażenie spełniające rosnące wymagania kształcenia zawodowego oraz kwalifikacje  kadry dydaktycznej, która stanowi solidny fundament właściwego przygotowania absolwentów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zdecydowanym pionierem jest sieć ogólnopolskich placówek edukacyjnych AP Edukacja. Od momentu wprowadzenia rozporządzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  w roku szkolnym 2012/2013, placówka zaczęła realizować ok. 50 kierunków w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Kształci już ponad 1000 osób na KKZ. Szkoła proponuje oczywiście o wiele więcej możliwości, dlatego przoduje wśród innych placówek.

Tego wpisu nie można komentować