Polski na 5-tkę

Dbając o waszą edukację, Ściąga uruchomiła nowy serwis Polski na 5-tkę, jako pierwszy z planowanego cyklu.

Polski na 5-tkę to opracowania lektur szkolnych wchodzących w skład kanonu, które są obowiązkowo omawiane na lekcjach języka polskiego. Lektury zostały opracowane przez polonistów, z dużym doświadczeniem zawodowym, toteż każdy użytkownik korzystający z naszych pomocy może mieć pewność, że opracowanie nie zawiera błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, a przede wszystkim rzeczowych.

Każda lektura została opracowana wg jednolitego systemu:

  • opracowanie, które zawiera takie informacje jak geneza utworu, problematyka, gatunek literacki, bibliografia przedmiotowa;
  • streszczenie utworu;
  • charakterystyka postaci;

Aby ułatwić wyszukiwanie, lektury zostały przyporządkowane zarówno epokom literackim, jak i ich autorom. Oprócz tekstów utworów, zostały opracowane epoki literackie, oraz krótkie biografie każdego z autorów, którego teksty zostały omówione w serwisie.

Polski na 5-tkę może służyć jako kompletne vademecum maturzysty, przygotowującego się do matury pisemnej i ustnej.

Już wkrótce zostaną dodatkowo opublikowane omówienia motywów literackich, które znajdują się również w sztukach plastycznych, muzyce i filmie, wraz z podaną bibliografią. Omówione motywy będą pierwszą na rynku internetowym pomocą w przygotowaniu prezentacji maturalnych.

Tego wpisu nie można komentować