Prawa ucznia.

Już sam fakt bycia człowiekiem zobowiązuje, zarówno twoich opiekunów jak i kolegów, do godnego traktowania twojej osoby. Rówieśnicy i nauczyciele powinni odnosić się do Ciebie z należnym Ci szacunkiem. Uwaga: nie zapominaj, że ta zasada dotyczy również Ciebie!

Pamiętaj, na poważanie trzeba sobie zapracować. Miej swój honor i bądź dumny z tego kim jesteś i skąd pochodzisz.

Chyl czoła przed starszymi, bądź lojalny wobec rówieśników i trzymaj się własnych zasad, a nauczycielom i kolegom ze szkoły, nie będzie trzeba przypominać, że zasługujesz na szacunek i dobre traktowanie.

Prawa ucznia – poznaj i żądaj przestrzegania

Nietykalność osobista i poczucie bezpieczeństwa ściśle wiążą się z wyżej opisanym prawem do godnego traktowania twojej osoby. I chodzi tu nie tylko o poszanowanie prywatności, ale i np. zakaz obraźliwego odnoszenia się do ciebie i publicznego ośmieszania cię przed klasą. Szkoła ma obowiązek zapewnić ci odpowiednią opiekę. Nie musisz lubić tego miejsca, ale masz czuć się w nim bezpiecznie.

Jeśli masz ochotę, organizujesz (w porozumieniu z dyrekcją lub wychowawcą) imprezę lub zakładasz organizację młodzieżową w miejscu twojej edukacji. Sam decydujesz o chęci współtworzenia Samorządu Szkolnego, uczestnictwie w kołach zainteresowań zorganizowanych w twojej szkole i inicjatywie wydawania gazetki szkolnej. Do tych czynności, nikt nie może cię zmusić.

Znasz obowiązujący Cię program nauczania i reguły oceniania twoich prac. Każdy test, sprawdzian, klasówka trafiają do twojego wglądu, jeśli tylko sobie tego zażyczysz. Podobnie twoje oceny – są jawne zarówno dla ciebie jak i twoich rodziców czy opiekunów.

W ciągu tygodnia nie piszesz więcej niż dwa (czasem trzy – zależy od szkoły) sprawdziany przekraczające materiałem trzy godziny lekcyjne. Nauczyciel zapowiada klasówkę minimum tydzień przed jej terminem, wówczas ty masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do tego typu pracy. Pedagogom nie wolno zaplanować więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu dnia.

Nauczyciel przedstawia Ci proponowane przez niego oceny semestralne i końcowe. Robi to tydzień przed planowanym terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej. Jeśli jeden z przedmiotów ukończyłeś z oceną niedostateczną, masz prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. W drodze wyjątku, za zgodą Rady Pedagogicznej, uzyskujesz szansę napisania takiego testu z dwóch zajęć edukacyjnych.

Jeżeli nie zrozumiałeś tematu, opracowywanego przez nauczyciela, prosisz go o ponowne wytłumaczenie obowiązujących cię zagadnień. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania z powodu usprawiedliwionej nieobecności, ustalasz z nauczycielem dokładny termin nadrobienia materiału.

Wolno Ci wyrazić swoje zdanie na każdy temat, pod warunkiem, że robisz to w cywilizowany sposób. Chcesz by twój nauczyciel traktował cię poważnie, odnosił się do ciebie z należytym ci szacunkiem i był wobec ciebie wyrozumiały? Bądź kulturalny i okazuj mu poważanie. Ilekroć poniosą cię emocje, licz do 10 (albo do 50 – w zależności od potrzeby;-) ) i przypomnij sobie, że „nauczyciel też człowiek” i podobnie jak ty ma prawo do gorszego dnia, problemów i złego humoru. Traktuj innych tak jak sam chciałbyś być traktowany.

Jako uczeń, musisz wiedzieć co robić, do kogo się zwrócić w przypadku złamania Twoich praw. Zapoznaj się ze statutem Twojej szkoły. Znajdziesz tam szczegółowe zasady funkcjonowania placówki w której spędzasz większą część swojego czasu. Warto, ponieważ dopiero po poznaniu swoich praw, będziesz mógł domagać się ich respektowania.

Tego wpisu nie można komentować