Retusz graficzny prac

Niewielkim zmianom uległ katalog prac prezentujący wszystkie teksty zgromadzone w naszym serwisie – jest on teraz przede wszystkim bardziej czytelny.

Zmodyfikowany także został wygląd poszczególnych tekstów (prawe menu informujące o danym tekście).

Wszystkie modyfikacje mają na celu znormalizowanie wyglądu serwisu do nowej szaty graficznej dostępnej od września 2005 roku.

Tego wpisu nie można komentować