Witaj szkoło

Dzisiaj pierwsze lekcje. Przedstawiamy trochę statystyk po rozpoczęciu roku szkolnego, przez 5 milionów 640 tysięcy dzieci i młodzieży ;)


Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2007-2008 w 14,5 tys. szkół podstawowych uczyć się będzie 2,4 mln uczniów, w 7,2 tys. gimnazjów – 1,47 mln uczniów, w 11 tys. szkół ponadgimnazjalnych – prawie 1,7 mln uczniów (w liceach ogólnokształcących – 735 tys., w liceach profilowanych – 130 tys., technikach – 563 tys., zasadniczych szkołach zawodowych – 245 tys., w liceach uzupełniających – 5 tys., technikach uzupełniających – 12 tys. i 60 tys. w szkołach policealnych).

Najważniejsze zmiany jakie czekają was w nowy roku to: nowy kanon lektur szkolnych, stopień z religii wliczany do średniej na świadectwie szkolnym, obowiązkowe mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach, oraz odejście od „amnestii” maturalnej na rzecz sierpniowych poprawek.

Szef MEN, Ryszard Legutko, zaakcentował, że zgodnie z w nowym kanonem większość lektur uczniowie będą czytać w całości, a nie we fragmentach. „Czytanie w fragmentach to jakiś dziwoląg; krokiem następnym po nim byłoby tylko oglądanie filmów i przeglądanie komiksów”.

Nowy minister edukacji zmienił także podstawy programowe nauczania matematyki, m.in. przesunął naukę procentów ze szkoły podstawowej do gimnazjum, zamiast tego uczniowie podstawówek poznają bryły obrotowe, które wcześniej były omawiane w gimnazjum. Z programu liceów do gimnazjów trafiło zaś twierdzenie Talesa. Według Legutki, zmiany mają pomóc uczniom w nauce matematyki, z której egzamin od 2010 r. będzie obowiązkowy na maturze.

źródło: PAP Nauka w Polsce

Tego wpisu nie można komentować