Wyniki matur

CKE podała wczoraj wyniki matur. Co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości. Najlepiej poradzili sobie zdający w liceach, najgorzej w technikach uzupełniających.

W ogólniakach nie zdał co 9 uczeń. Na drugim miejscu znalazły się technika – tu egzamin dojrzałości zdało 67% maturzystów. Najgorzej poszło zdającym w liceach (nie zdał do czwarty uczeń) i technikach profilowanych (tutaj nie zdał co trzeci).

Podobnie jak w poprzednich latach najlepiej z maturą poradzili sobie zdający w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (81 proc.), najmniej na wsi – 65 proc. W szkołach publicznych maturę zdało 80 proc. przystępujących, w szkołach niepublicznych 58 proc.

Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło ponad 415 tys. zdających, w tym 398 tys. stanowili tegoroczni absolwenci.

Tego wpisu nie można komentować