Europejski Fundusz Społeczny wspiera miejsca pracy

Europejski Fundusz Społeczny wspiera miejsca pracy, tworzenie nowych miejsc pracy i doskonalenie stanowisk pracy w całej Unii Europejskiej. Działania te są prowadzone poprzez finansowanie tysięcy projektów, które pomagają wielu milionom obywateli UE. Projekty mają ogromny zakres: od doradztwa dla osób długotrwale bezrobotnych, przedwcześnie kończących edukację lub studentów wchodzących na rynek pracy, aż po szkolenia zawodowe, poprawę warunków pracy lub systemów edukacyjnych. EFS pomoże Ci znaleźć wymarzoną pracę i otrzymać szkolenie, które zapewni Ci lepszy start w przyszłość.Tego wpisu nie można komentować