Gdzie na studia?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna 1. września nową akcję społeczną „Zadbaj o przyszłość”, która ma wzmocnić zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych studiami technicznymi, matematycznymi i przyrodniczymi. To z myślą o przyszłych studentach powstała strona internetowa kampanii: www.studianaprzyszlosc.pl .

Kampania „Zadbaj o przyszłość” wpisuje się w realizowany od 2008 roku rządowy program tzw. Kierunków zamawianych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – korzystając z wiedzy i analiz ekspertów – wyznaczyło czternaście kierunków studiów, których absolwenci w najbliższej perspektywie będą szczególnie poszukiwani na rynku pracy. To dziedziny kluczowe dla rozwoju gospodarczego Polski.

Na dofinansowanie strategicznych dla gospodarki studiów rząd do 2013 r. przeznaczy łącznie ponad miliard złotych. Dzięki tym nakładom programy studiów są unowocześniane, uczelnie wspólnie z pracodawcami uruchamiają praktyki i staże, a studenci mogą liczyć na bezpłatne zajęcia wyrównawcze i wysokie stypendia motywacyjne, nawet tysiąc złotych miesięcznie. Z tej oferty skorzystało już ponad 25 tysięcy młodych ludzi z całej Polski. W ciągu ostatniego roku ilość dofinansowanych kierunków na uczelniach w całym kraju wzrosła niemalże dwukrotnie – z 49 do 88.

Pod adresem www.studianaprzyszlosc.pl przyszli studenci znajdą pełną listę uczelni i wydziałów oferujących dofinansowane kierunki, opis każdego kierunku wraz z wypowiedziami związanych z nim naukowców oraz garść porad dotyczących wyboru właściwych studiów. Na stronie internetowej akcji „Zadbaj o przyszłość” będzie można również przeczytać biuletyn poświęcony studiom ścisłym. Co miesiąc będzie pojawiać się nowy numer biuletynu, opisujący kolejne dwa spośród kierunków zamawianych.

Tego wpisu nie można komentować