Jak efektywnie uczyć się języków obcych

W nowoczesnym świecie znajomość języków obcych to podstawa, w którą powinien być wyposażony każdy maturzysta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licealistów i wymogom stawianym przez rynek Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu prowadzi bezpłatne warsztaty z języka angielskiego.

Umiejętność efektywnego uczenia się języków obcych można w sobie wykształcić w młodym wieku. Będzie ona procentowała na przyszłe życie. Należy pamiętać, że posiadanie wykształcenia kierunkowego nie wystarczy by znaleźć dobrą pracę. W większości firm wymogiem jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Nierzadko mile widziana jest umiejętność posługiwanie się dwoma.
Nie da się również przecenić przydatności języków obcych w wolnym czasie. Podróże po innych krajach, znajomości z ludźmi innych narodowości, zagraniczne strony internetowe to rzeczy, których każda z młodych osób doświadcza o wiele częściej niż rodzice.
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu prowadzi bezpłatne warsztaty językowe skierowane do tegorocznych maturzystów. Uczelnia w ten sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom maturzystów – pomaga przygotować się do matury, a co za tym idzie, także dostać się na studia. Każdy uczestnik ma również możliwość wcześniejszego sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i konfrontacji go z wiedzą rówieśników. Dzięki temu można poznać swoje słabe strony i zawczasu obrać drogę ku ich eliminacji.
wsus.jpg

W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych języków obcych uczy się już od ponad dziesięciu lat. Można śmiało powiedzieć, że zdołano wypracować innowacyjne metody przekazywania wiedzy, które pozwalają zdobyć wysokie kwalifikacje językowe w krótkim czasie. Metoda rozwija umiejętność skutecznego i swobodnego porozumiewania się w środowisku obcojęzycznym. Największy nacisk kładziony jest na umiejętność używania języka w codziennym życiu. Dzięki wszystkim tym aspektom, dotychczasowi uczestnicy szybko eliminują barierę przed mówieniem.

Metodologia nauczania stwarza warunki do samodzielnego uczenia się przez to, że:
• dostarcza wyzwań
• zachęca do podejmowania ryzyka
• konstruktywnie poprawia błędy
• rozwija pomysłowość słuchacza
• buduje w uczestnikach odwagę wyrażania własnych opinii
• motywuje do samodzielnej pracy

Zakres merytoryczny zagadnień językowych przekazywany będzie za pomocą różnorodnych narzędzi, jak np. podręczniki, materiały audiowizualne, case studies, gry językowe.
W trakcie warsztatów maturzyści prócz wiedzy stricte językowej, nabywają umiejętności około-biznesowych, m.in. w zakresie pracy zespołowej, umiejętności prezentacyjnych czy pokonywania stresu.

Warsztaty polegać będą na przeprowadzeniu otwartych konwersacji z języka angielskiego na ustalone tematy, szczególnie pod kątem matury ustnej (m.in. praca z ilustracjami).

Warsztaty będą prowadzone przez Studium Języków Obcych WSUS. Wykładowcy warsztatów posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych i jednocześnie są egzaminatorami OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), doskonale znającymi program i wymogi maturalne.

Harmonogram warsztatów:

Poziom podstawowy matury
21.03.2009,godz. 13.00 – 14.30 – PHYSICAL AND SPIRITUAL MAN
28.03.2009,godz. 13.00 – 14.30 – SPORT AND HEALTH
04.04.2009,godz. 13.00 – 14.30 – THE NATURAL WORLD
18.04.2009,godz. 13.00 – 14.30 – SCIENCE AND TECHNOLOGY
25.04.2009,godz. 13.00 – 14.30 – TRAVELLING AND TOURISM

Poziom rozszerzony matury
09.05.2009,godz. 13.00 – 14.30 – CULTURE: AN INSIGHT INTO AN ENGLISH-SPEAKING WORLD
16.05.2009,godz. 13.30 – 15.00 – WORK: THE STATE AND SOCIETY

Aby wziąć udział w warsztatach należy się zapisać poprzez stronę www.wsus.pl

Liczba miejsc jest ograniczona do 25-30 osób w grupie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Tego wpisu nie można komentować