Kasa dla uczniów

Być może już wkrótce posłowie podwyższą próg dochodów, który uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego. Tym samym więcej uczniów będzie mogło korzystać z zapomogi.

Obecnie pomoc od rządu otrzymuje ponad milion uczniów. Kwoty na jakie mogą liczyć wahają się od 52 do 280 złotych. Nie wydają się to być duże sumy, jednak wiele rodzin nie mogłoby się bez nich obejść, szczególnie wielodzietnych, gdzie wszystkie dzieci są w wieku szkolnym.

Prawo do dofinansowania nauki mają teraz tylko dzieci z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Posłowie i nauczyciele uważają, że przyjęty próg jest za niski i dyskwalifikuje wiele dzieci.

Według założeń ustawy nowy próg ma wynosić 504 zł na osobę w rodzinie. Przy takim założeniu stypendium socjalne będzie mogło dostawać dwa razy więcej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, niż dotychczas.

Problematyczną kwestią może być źródło finansowania zapomóg. MEN informuje, iż w rezerwie Narodowego Programu Stypendialnego jest 750 mln złotych, które mogą być przeznaczone na ten cel. Wątpliwości mają jednak eksperci ds. finansów, którzy uważają, że aby utrzymać obecną stawkę stypendiów, należałoby na ten cel przeznaczyć 1,3 mld złotych, gdyż w przeciwnym razie zwiększenie liczby stypendystów będzie oznaczać zmniejszenie wypłacanej kwoty.

Posłowie chcą aby ustawa weszła w życie w styczniu 2008 roku.

źródło: Metro, Gazeta.pl

Tego wpisu nie można komentować