Konkurs: Najlepsze Zajęcia

Studenckie Forum Business Centre Club już po raz kolejny organizuje konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”. Tegoroczna edycja organizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Andrzeja Łosia.

Konkurs Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pogłębiania swojej wiedzy ekonomicznej. Praktyczny charakter konkursu zmusza do wykorzystania zarówno wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole w ramach przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”, jak i swoich własnych umiejętności personalnych.

Konkurs składa się z trzech etapów, dwóch regionalnych, (pierwszy polegający na napisaniu uproszczonej wersji biznesplanu drugi polegając na zareagowaniu na sytuacje powstałą na wirtualnym rynku) oraz finału w Warszawie. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować zespół liczący 3-5 uczestników na stronie http://www.najlepsze-zajecia.pl

Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, chcesz poszerzać horyzonty i zdobywać nowe umiejętności? Nie czekaj, zgłoś się! Formularz oraz wszystkie informacje znajdziesz na stronie http://www.najlepsze-zajecia.pl

Tego wpisu nie można komentować