O edukacji seksualnej słów kilka.

W krajach Unii Europejskiej dostęp do edukacji seksualnej jest powszechny – wiedzę przekazują szkoła i różne instytucje. Systemy edukacji w krajach UE są różne, ale w większości z nich wiedza na ten temat przekazywana jest w szkołach od najmłodszych lat. Jeśli ktoś nie zetknął się z edukacją seksualną w szkole, to na pewno zetknął się z nią w instytucjach takich jak: kliniki planowania rodziny, centra młodzieżowe, centra kryzysowe, organizacje zajmujące się profilaktyką HIV/AIDS. Wiedzę na temat życia seksualnego przekazuje w krajach Unii także podstawowa opieka zdrowotna, opieka społeczna oraz organizacje kościelne.

W Polsce młodzież nie jest odpowiednio poinformowana o sprawach seksu. Brak rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach sprawia, ze młodzi ludzie nie mają podstawowej wiedzy na temat dojrzewania, antykoncepcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Jednymi z najbardziej niepokojących tego efektów są niechciane ciąże wśród nastolatek oraz zakażenia wirusem HIV wśród młodych ludzi.

Z braku innych możliwości zdobywania informacji, wielu nastolatków wiedzę na temat własnej seksualności czerpie z niewiarygodnych, bo często nierzetelnych i pełnych stereotypów czasopism. Warto by więc dotrzeć do tej młodzieży i przekazać jej podstawową wiedzę z tego zakresu oraz wskazówki, gdzie i jak mogą zaczerpnąć rzetelnych informacji.

Dlaczego to własnie edukatorzy seksualni grupy Ponton się tym zajęli? Ponieważ młodym ludziom najłatwiej rozmawia się z rówieśnikami.

W naszej działalności określamy się jako młodzi doradcy i ukierunkowani jesteśmy na edukację seksualną oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego.

Do głównych celów grupy należą:

 • propagowanie rzetelnej wiedzy na temat antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego
 • obalanie stereotypów panujących wśród młodzieży dotyczących sfery życia seksualnego
 • pomoc młodzieży w dotarciu do ludzi i miejsc, w których uzyskają fachową pomoc w nurtujących ją problemach
 • Podstawowa działalność grupy opiera się na:

 • przeprowadzaniu pogadanek, szkoleń dla młodzieży
 • organizowaniu tematycznych akcji ulicznych i happeningów a w przyszłości dodatkowo:
 • poradnictwie internetowym i telefonicznym (telefon zaufania dla młodzieży).
 • Grupa jest otwarta na wszystkich chętnych w wieku 18-30 lat, którzy mają ochotę poświęcić wolny czas dla swoich rówieśników.

  Wszelkie pytania można zadawać dzwoniąc 022 635 93 92  lub mailując: [email protected]

  Więcej informacji znajdziecie także na stronie: www.ponton.org.pl

  Tego wpisu nie można komentować